rojjimer

Thursday, August 31, 2006
متن سخنرانی آقای آیین پرست نماینده‌ مهاباد در مجلس شورای اسلامی در دیدار احمدی نژاد از مهاباد .
لازم به‌ ذکر است که‌ طی این سخنان چندین بار توسط همراهان رئیس جمهور به‌ آئین پرست تذکر داده‌ شد و از وی درخواست گردید تا به‌ سخنانش پایان دهد و در پایان با دخالت شخص احمدی نژاد از ادامه‌ سخنرانی نماینده‌ مهاباد جلوگیر‌ی به‌ عمل آمد.
همچنین رادیو مرکز مهاباد از پخش این سخنان بعد از ذکر نام قازی محمد خودداری و دنباله‌ آنرا قطع کرد. .

عةزيزم ، روطةكةم ، نوري هةتاوم
دلأ و ديدةم ، شةفاي هيَز و هةناوم
هةريَمي تؤ رةمةم شـاري مةهاباد
بة قورباني قورالت بآ دوو ضاوم


با سلام به روح بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و با درود به روان پاك شهيدان انقلاب اسلامي ايران و با آرزوي طول عمر با عزت براي مقام معظم رهبري.
همچنين سلام و عرض ادب و ارادت دارم محضر شما عزيزان و بزرگواران حاضر در اين مراسم باشكوه.
بنظر اين بنده ما مهمان آقاي احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران هستيم چون ايشان ما را به اين مكان دعوت نمودهاند تا ضمن استماع درد دلهاي مردم، ما را با ديدگاههاي و برنامهها و عملكرد يكساله و سياستهاي خرد و كلان بيشتر آشنا نمايند و راهكارهاي اساسي و كارشناسي در خصوص حل مشكلات و معضلات انباشتهاز ادوار گذشته را گزارش نمايند و دستورات لازم را براي كاهش و حل آنها به كابينه دولت ابلاغ نمايند.
اما بهرحال ما مردم كرد، اين صاحب خانه و رئيس دولت جمهوري اسلامي ايران را به گرمي در آغوش ميكشيم و مقدم گرانقدر اين عزيز خستگيناپذير را گرامي ميداريم.
جناب آقاي دكتر احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به شهر مهاباد، شهر انسانهاي فرهنگدوست و فرهنگپرور، شهر انسانهاي نامآشنا و نامدار كرد، شهر ماموستا ههژار و ماموستا هيمن،شهر شهيدشهريكندي، شهر بداق سلطان، شهر حمزهآقاي منگور و شهر قاضيمحمد و ياران سربدارش خوشآمديد ...
لازم ميدانم مقدم مهمانان عزيز و گرانقدر و هيئتهاي محترم همراه و اعضاي محترم كابينه دولت و همچنين مقدم جناب آقاي دكتر قرباني استاندار محبوب و صبور و حجتالاسلام حسني را به اين شهر و ديار گرامي ميداريم.
با كسب اجازه از موكلين عزيز و ارجمندم، حسب وظيفه نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي مطالبي به صورت كلي و به اختصار به عنوان تذكر و يادآوري باستحضار رياست محترم جمهور و هيئت محترم همراه برسانم:
خداوند عزوجل در سورهي مباركهي عاشيه (آيه 21) به برگزيده خود حضرت محمد مصطفي (ص) ميفرمايد:
    
هماكنون در اين مجال مختصر به عنوان نماينده اين مردم شريف و بزرگوار در مجلس شوراي اسلامي و در حضور آنان و رياست محترم جمهور و هيأتي مركب از عاليترين مقامات اجرايي،كشوري و لشكري ضمن تشكر بيپايان از تمامي انسانهاي واقعي اعم از كرد و غيركرد، بومي و غيربومي كه در مقاطع مختلف زماني پس از انقلاب گامهاي صادقانه ولو كم اثر در جهت رفع آلام مردم زجركشيده اين مناطق برداشتهاند، چكيدهاي از انتظارات برحق مردم حوزه انتخابيهام را يادآور ميگردم:
1ـ تكريم و احترام مردم وسيله مصادر امور در منطقه، اعم از دولتمردان و مجريان بومي و غيربومي،بنحوي كه مردم اگر نه آنانرا خدمتگزاران خود، لااقل بعنوان كارگزاراني سالم و صديق و سليمالنفس پذيرفته و فرصت بيشتري براي پرشدن خلأ فيمابين مردم و مسئولين در منطقه متصوّر گردد.

2ـ نگاه سياسي و امنيتي معطوف باين منطقه كه سالهاست بعنوان ترمز رشد و ترقي و ضد توسعه منطقه عمل مينمايد و اين ابزار در دست طيف وسيعي از دوستان نادان تا دشمنان مزوّر و حيلهگر و دوستنما بعنوان حربهاي جهت تعميق فاصله ناخواسته فيمابين مردم و دولت استفاده گرديده است كه به حقيقت نگاه امنيتي توسعه نميپذيرد و بايد با تدبيري صحيح و بجا كه مورد انتظار مردم است، كاربرد متفاوتي بخود گيرد. بنحوي كه سيستم حكومت مركزي به نمايندگي از مامميهن اين فرزند مرزدار غيرتمند و دلشكسته را بيشتر از ديگر فرزندان مورد استمالت و دلجوئي قرارداده و سعي نمايد با توجه به پتانسيل و استعدادهاي بالقوه اعم از تاريخي ـ فرهنگي ـ جغرافيايي ـ گردشگري ـ كشاورزي ـ صنعتي و معدني و غيره گاهي مؤثر در جهت مكانيزه و مدرنيزهكردن اين توانمنديها بردارد تا به اقرار دوست و دوشمنِ همين فرزندان دلشكسته تبديل به اهرم و موتوري قوي در جهت نيل به پيشرفتهاي اقتصادي و اشتغالزايي گرديده و تضميني واقعي بر تأمين امنيت و وحدت ملّي باشند.

3ـ بايد عرض نمايم كه رياست محترم جمهوري و هيأت محترم همراه و آگاهان مسائل گوناگون اطلاع دارند كه مهاباد تا سال 1322 هجري شمسي مركز اداري و منطقهاي شهرهاي مياندوآب ـ شاهيندژ ـ تكاب ـ سقز ـ بانه ـ بوكان ـ سردشت ـ پيرانشهر ـ نقده و اشنويه را بعهده داشته است كه در پي وقايع جمهوري مهاباد در سال 1325 مهاباد مورد بيمهري دولت مركزي وقت واقع و در تقسيمات كشوري بعد از آن شأن سابق مهاباد تنزل نمود. در آخرين سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مهاباد احتمال رجعيت شأن سابق مهاباد فزوني يافته بود و بعنوان طليعهاي در كتاب جغرافياي سال سوم دبيرستان سالهاي 55 يا 56 در صدر استان كردستان فعلي استان ديگري بنام استان كردستان شمالي (موكريان) به مركزيت مهاباد نمود پيدا كرد.
پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، مردم شهرستان مهاباد انتظار عاجل تكميل اين روند و اعاده شأن مهاباد بعنوان مركز استان كردستان شمالي (موكريان) را ميكشيدند كه متأسفانه باز روند معكوس نزول شأن مهاباد رقم خورد و مهاباد در اين روند معكوس، روستاها و نواحي زيادي را شهرهاي بوكانـ مياندوآب و نقده واگذار نمود كه مشكلات مداوم و ماندگاري را براي مردم اين مناطق منفصله بهمراه داشته است.
امروز در اين جمع محترم از رياست محترم جمهوري عدالتخواه و اصولگرا و وزير محترم كشور استدعا دارد كه يكبار ديگر موضوع شهرهاي كردنشين جنوب استان آذربايجانغربي را بعنوان يك پيوستگي جغرافياي طبيعي ـ قومي ـ فرهنگي ـ مذهبي ـ ملي در قالب تقسيمات كشوري مورد و بازبيني منطقي قرار داده و شأن مهاباد و منطقه را با ايجاد استان موكريان به مركزيت مهاباد به جايگاه اصلي و لايق خود ارتقاء يابد. (اگر در مديريتهاي كلان، ما كردها را لحاظ نموديد در اينجا جبران نمائيد)

4ـ مردم منطقه توانايي اطلاعاتي نيروهاي امنيتي ـ انتظامي و آگاهي را در حد اعلاء ارزيابي ميكنند، لذا انتظار دارند كه شهر و منطقه را به راحتي از لوث وجود قاچاقچيان و عاملين پخش مواد مخدر كه بصورتي نيمه علني و در مناطقي شناخته شده از قلب شهر و با رگههايي مخصوص از بيباكي مشغول فروش و پخش مواد مخدر هستند، پاك نمايند. بدون تعارف عرض ميكنم كه مردم اين بيپروايي سوداگران مرگ در اين شهر پرآوازه و قابل كنترل را بعنوان نمونهاي از كوتاهي شائبهآلود مسئولين امر ارزيابي ميكنند كه اميدوارم با تلاش عزيزان مسئول مربوط و مرتبط چنين تصوير شوم بطور كلي از اذهان مردم رختبربندد.

5ـ با توجه به بيكاري گسترده موجود در منطقه و توجه باين مطلب كه سرمنشأ عمده مشكلات اجتماعي وام الفساد اصلي اكثر دردهاي جامعه بالاخص جوانان و نوجوانان و فارغالتحصيلان رشتههاي مختلف تحصيلي دانشگاهي كه در حدود پانزدههزار بيكار، فقر اقتصادي و معيشتي و بيكاري ميباشد.
باستحضار رياست محترم جمهوري ميرسانم كه در جهت رفع آثار شوم مشكلات اقتصادي و بيكاري منطقه كافي است كه دولت و مسئولين محترم به توانمديهاي گردشگري، كشاورزي، معدني و صنايع تبديلي در اين منطقه توجه كافي مبذول و دستوري اكيد در رابطه با همكاري و همراهي با بخش خصوصي در انجام فعاليتهاي اقتصادي در منطقه را صادر فرمائيد و از طرفي به طريق مقتضي جلوي منفيبافان مقتدري كه از فضاي منفي سياسي / امنيتيِ مستولي بر منطقه غير از منافع مادي سرشار، اهداف پليد ديگري را نيز به انتظار نشستهاند گرفته شود تا به زودي و سهولت همگان شاهد رشد سريع و قابل ملاحظه شاخصهاي همهجانبة رشد و توسعه در اين مناطق باشيم.
رياست محترم جمهوري و هيأت محترم همراه و مردم عزيز ملاحظه ميفرمائيد خواستههاي اين مردم چقدر سهل و ممتنع ميباشد. سهل از نظر باورمنداني كه صادقانه معتقدند فرزندان كردستان ايران بايد در رديف شهروندان درجه يك اين مملكت از هر حيث و نظر باشند و ممتنع از نظر كسانيكه صراحتاً در تئوري و عمل و يا مزورّانه و در عمل به شهروندي درجه يك اين مردم اعتقاد نداشته و نخواهند داشت كه اميد است بدست تواناي اين دولت و خدمتگزاران راستين اين مرز و بوم گامهاي بلند و مؤثر در جهت رفع مشكلات مزكور منطقه برداشته شود.

يكي از افتخارات مجلس هفتم و تصويب آن دستيابي به انرژي هستهاي بود.

طةردة خويَن طةوزيَن دوو ضاوي ثاكم مردن بــــــاوشي بكا بة حاكم
ئةذنؤم بؤ كرِنؤش دةنوشـتـــيَنـــةوة سوذدةت بؤ ديَنم، ولات و خاكم


جعفر آئين پرست ـ نماينده مردم مهاباد در مجلس هفتم